var sp_preloader = '0'; var sp_gotop = '1'; var sp_offanimation = 'default';

Spiegelberg Förlag

Välkommen till Spiegelberg Förlag

Ett unikt utbildningskoncept för Ellära

Vi har utvecklat ett komplett utbildningskoncept för ellära med faktabok, övningsböcker och mätövningar. Konceptet lämpar sig väl för både fortbildning inom industrin och för gymnasiekurserna "Praktisk Ellära", "Ellära 1 och 2".

Beställning av övningsböcker kan ske här eller på Läromedias hemsida. Beställning av faktaböcker görs hos Liber AB eller nätbokhandlare. Information om konceptet finns på Ellära.se.

För beställningar och förfrågningar om labbutrustning kontakta Spiegelberg Utbildning på telefon 070-747 18 50. Mer information
koncept.png

Ellära Övningsbok Del 1

Smakprov

Ellära Övningsbok del 1 hjälper eleverna befästa sina kunskaper om grundläggande elektriska principer och att nå målen i ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära, publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Boken innehåller frågor, beräkningsuppgifter och påståenden som ska värderas. Övningsuppgifterna i Ellära övningsbok del 1 täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och behandlar grundläggande begrepp som spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling.

Mer information

ellara-1.jpg

Ellära Övningsbok Del 2

Smakprov

Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken från Liber AB (ISBN 47-08543-9). Den hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Övningsboken innehåller frågor på elektromagnetism, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, och elkvalitet. Boken ingår i ett koncept med faktabok, mätövningar och laborationsutrustning från Ellära.se och EDUC Utbildning. Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

ellara-2.jpg

Ellära mätövningar Del 1 och 2

Mätövningarna ger färdighetsträning som skapar en kompetens som kan användas i många andra kurser och i yrkeslivet. Mätövningarna baseras på en labbutrustning som utvecklats av Sven Spiegelberg AB och som marknadsförs via www.ellära.se.

Mätövningar Del 1 innehåller mätningar av de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans, effekt och en första introduktion till elsystemets uppbyggnad och serie-parallellkoppling. Övningarna i del 1 kan med fördel integreras med de gemensamma kurserna i årskurs 1.

Mätövningar Del 2 hjälper eleverna att nå målen i kursen "Praktisk ellära". Den innehåller mätövningar som visar hur belastningar av olika slag påverkar elinstallationen och ger en bakgrund till begreppen i bestämmelserna. Vi rekomenderar att ni knyter undervisningen till övriga kurser på utbildningen. Några exempel på övningar är:
  • Reaktiva- och olinjära lasters inverkan på elnätet
  • Grundläggande trefaskopplingar
  • Felsökning i trefasnät
  • Beröringsspänning vid olika jordsystem.
  • Hur vagabonderande strömmarna skapas.
  • Mätning av elkvalitet


Mätövningarna testas och vidareutvecklas i sammarbete med våra befintliga kunder. Den slutliga utformningen och utgivningsdatum bestäms när vi har tillräckligt underlag. Är ni befintlig kund kan ni skapa ett konto på www.ellära.se och får då tillgång till de senaste versionerna i PDF format.  Ni som begär offert på utrustning kan också få tillgång till mätövningarna.
matovningar.png
Modell av trefasnät
©2019 Spiegelberg Förlag. All Rights Reserved.

Search