var sp_preloader = '0'; var sp_gotop = '1'; var sp_offanimation = 'default';

Ellära övningsbok Del 1

Övningsuppgifterna i "Ellära övningsbok del 1" täcker kapitlen 1-11 i faktaboken Ellära från Liber AB. Den behandlar grundläggande begrepp som spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling samt batterisystem. Boken kan användas fristående eller tillsammans med faktaboken eller ingå i utbildningskonceptet med laborationer från Ellära.se och EDUC Utbildning.

Smakprov

Beställa från läromedia.se

ellara-1.jpg

Ellära övningsbok Del 2

Ellära övningsbok del 2 täcker kapitel 12-16 i faktaboken och behandlar magnetism, reaktiva laster, trefas- och jordsystem samt elkvalitet.

Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken från Liber AB (ISBN 47-08543-9). Den hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Övningsboken innehåller frågor på elektromagnetism, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, och elkvalitet. Boken ingår i ett koncept med faktabok, mätövningsböcker och laborationsutrustning från Ellära.se och EDUC Utbildning.

Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

ellara-2.jpg

Ellära mätövningar

Mätövningar är mycket viktiga för att utveckla kunskaper till färdigheter som tillsammans ger kompetens.

Boken ”Ellära Mätövningar Del 1” innehåller praktiska mätövningar. Övningarna är baserade på den modell av ett elnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB och marknadsförs via www.ellära.se. Eleverna får övar på att mäta de grundläggande elektriska begrepp spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt och får samtidigt en överblick av ett elnät. Boken lämpar sig för att integrera med de gemensamma kurserna på El- och energiprogrammet. Den utgör en bra grund för att eleverna ska klara kursen "Praktisk ellära".

Boken "Ellära mätövningar del 2" baseras också på den mätövningsutrustning som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Övningarna inriktar sig på att ge kompetens för att klara målen i kursen "Praktisk ellära" Den innehåller mätningar som utvecklar förståelse och färdigheter i att mäta:

  • Hur reaktiva och olinjära laster påverkar elnätet.
  • Hur Y- och D-kopplingar i symetriska och osymetriska trefasnät påverkar elsystemet.
  • Hur beröringsspänning och potentialer på skyddsledren skapar förutsättningar för vagabonderande strömmarna vid olika jordsystem.
  • Felsökning och mätningar av elkvalitet.
OBS Boken utvecklas fortfarande men fins tillgänglig för befintliga kunder som har köpt utrustningen. Befintliga kunder eller ni som begär offert på vår utrustning kan ansöka om ett konto på www.ellara.se. Där fins materialet tillgängligt som PDF. Eller kontakta Sven Spiegelberg för att ta del av aktuellt material, se kontaktinformation.
matovningar.png
Image
©2019 Spiegelberg Förlag. All Rights Reserved.

Search