Välkommen till Spiegelberg Förlag

Ett unikt utbildningskoncept för Ellära

Min ellära för elektriker och teknisk servicepersonal bygger inte bara förståelse för grunderna utan även för lågspänningsnätets uppbyggnad, elkvalitet och hur olika laster påverkar elnätet. Det ger kunskaper för att lättare utvecklas inom andra teknikområden och gymnasiekurser. Konceptet innehåller faktabok, övningsböcker och mätövningar och lämpar sig väl för både fortbildning inom industrin och för gymnasiekurserna "Praktisk Ellära", "Ellära 1 och 2".

Beställ böcker här på Spiegelberg Förlag eller via Läromedias hemsida om ni har avtal med dem.

Undervisande lärare kan få utvärdera mätövningsböckerna om ni skapar konto på  Ellära.se.

För online demo av utrustningen och mätövningsböcker via zoom kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-747 18 50. Mer information

koncept.png

Ellära Faktabok

Boken Ellära är skriven för praktisk yrkesutbildning av elyrkesmän inom gymnasiet och komvux. Den lämpar sig även för grupper inom industrin som behöver fortbildning inom grundläggande ellära, elsystemets uppbyggnad och elkvalitet. Den ger teoretiska kunskaper om elektriska principer och hur lasterna påverkar elnätet. Boken ingår i ett koncept med övningsböcker och mätövningar som utförs på en modell av ett lågspänningsnät. För mer information om mätövningar se Ellära.se. Läromedlet täcker de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner. Den täcker också begreppet elkvalitet som ingår i andra kurser på El och Energiprogrammet. Faktaboken är tidigare utgiven på Liber.

lasprov ikon LT2Mer information

Ellära 2.0 Faktabok

Nästa generation ellära, planerad utgivning i december 2020

Ellära faktabok publicerades på Liber AB 2012. Under de åtta år som gått har jag samlat på mig erfarenheter för att göra nästa generation av läromedlen. Ellära 2.0 kommer att få en ännu tydligare koppling till elbranschen och övriga kurser på el och energiprogrammet. Målet är att eleverna ska vara väl rustade för att tolka manual och mätvärden från de installationstestare som används vid anläggningskontroll och felsökning. Arbetet med 2.0 är inne i slutfasen, planerad utgivning har flyttats till december för att få in fler synpunkter från granskare och experter. Ellära 2.0 Faktabok kommer att publiceras på Spiegelberg Förlag.

Elllära 2.0 Faktabok

Image

Ellära Övningsbok Del 1

Ellära Övningsbok del 1 hjälper eleverna befästa sina kunskaper om grundläggande elektriska principer och att nå målen i ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära, publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Boken innehåller frågor, beräkningsuppgifter och påståenden som ska värderas. Övningsuppgifterna i Ellära övningsbok del 1 täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och behandlar grundläggande begrepp som spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling.

Mer information

Ellära Övningsbok Del 2

Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken från Liber AB (ISBN 47-08543-9). Den hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Övningsboken innehåller frågor på elektromagnetism, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, och elkvalitet. Boken ingår i ett koncept med faktabok, mätövningar och laborationsutrustning från Ellära.se. Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

Ellära mätövningar Del 1 och 2

Mätövningarna ger färdighetsträning och bygger kompetens. Mätövningarna baseras på en modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB och som marknadsförs via www.ellära.se.

Mätövningar Del 1 innehåller mätningar av de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans, effekt och en första introduktion till elsystemets uppbyggnad och serie-parallellkoppling. Övningarna i del 1 kan med fördel integreras med de gemensamma kurserna i årskurs 1.

Mätövningar Del 2 hjälper eleverna att nå målen i kursen "Praktisk ellära". Den innehåller mätövningar som visar hur reaktiva- och olinjära laster påverkar elnätet och ger en bakgrund till begreppen i bestämmelserna. Vi rekommenderar att ni knyter undervisningen till övriga kurser på utbildningen. Några exempel på övningar är:

  • Reaktiva- och olinjära lasters inverkan på elnätet
  • Grundläggande trefaskopplingar
  • Felsökning i trefasnät
  • Beröringsspänning vid olika jordsystem.
  • Hur vagabonderande strömmarna skapas.
  • Mätning av elkvalitet

Mätövningarna testas och vidareutvecklas i samarbete med våra befintliga kunder.  Är ni befintlig kund eller intresserad av att utvärdera mätövningarna kan ni skapa ett konto på www.ellära.se. Då får ni tillgång till de senaste versionerna i PDF format.