Välkommen till Spiegelberg Förlag

Kunskaper, färdigheter och kompetens

Ellära är en gemensam grund för mång olika yrkesgrupper och målet för min ellära är att ge en bakgrund till elinstallation, kontroll och felsökning.  Konceptet innehåller faktabok, övningsböcker och mätövningar som utförs på en modell av ett lågspänningsnät. Alla delar kan användas var för sig eller som en helhet. Konceptet lämpar sig väl både för fortbildning inom industrin och för gymnasiekurserna "Praktisk Ellära", "Ellära 1 och 2".Beställ böcker här på Spiegelberg Förlag eller via Läromedias hemsida om ni har avtal med dem.

Undervisande lärare kan få utvärdera mätövningsböckerna om ni skapar konto på  Ellära.se.

För online demo av utrustningen och mätövningsböcker via zoom kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-747 18 50. Mer information

koncept-ver-2.jpg

Nästa generation, Ellära 2.0

Ellära faktabok publicerades på Liber AB 2012. Under de år som gått har jag samlat på mig erfarenheter för att göra nästa generation av läromedlen. Framtidens elmiljö kommer att bli komplex, som följd av olinjära laster, elektrifiering av fordon, småskalig produktion och energilagring. Det motiverar mer djupgående kunskap, färdighet och kompetens innom ellära för att möta elbranschens framtida kompetensbehov.  

Image

Ellära 2.0 Pro Faktabok

Ellära 2.0 Pro vänder sig till blivande installations-, service och industrielektriker samt automationstekniker som kommer att arbeta med starkströmsinstallationer. Målet är att ge en teoretisk bakgrund till anläggningskontroll och felsökning av starkströmsanläggningar. Vi lägger grunden för systemförståelse, grundläggande elektriska begrepp och principer samt hur olika lasters påverkar elnätet. Det ger förutsättningar att tolka manualer och mätvärden från de i elbranschen vanligaste instrumenten och installationstestarna. Boken täcker kursen Praktisk ellära, Ellära 1 och 2. Kapitlen ger en bra grund för mätövningar och nära koppling till övriga ämnen på El och energiprogrammet.

ISBN 978-91-986480-0-3

Ellära 2.0 Pro faktabok fins inläst på inläsningstjänst och är tillgänglig om kommunen eller utbildningsanordnaren har abonnemang.

En genomgång av samtliga kapitel i Ellära 2.0 Pro faktabok från 2021, på 8 minuter.

Elllära 2.0 Pro faktabok

Image

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 1

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 1 innehåller övningsuppgifter till kapitel 1-8
i faktaboken ”Ellära 2.0 pro”. Övningsboken kan användas fristående med faktaboken eller ingå i det koncept med faktabok, mätövningsböcker och mätövningar som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Del 1 belyser de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans, Ohms lag, effekt och energi samt serie,- parallel- och kombinerade kretsar. I kapitel 1 ges en introduktion till elnätets uppbyggnad och ellärans roll för olika yrkesgrupper. Kapitel 2 är en introduktion till arbetet med elsäkerhet. Del 1 kan med fördel läsas tidigt i utbildningen och integreras med de programgemensamma kurserna på El och energiprogrammet. 

ISBN 978-91-986480-2-7

Ellära 2.0 Övningsbok Del 1

Image

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 2

Ellära 2.0 Pro Övningsbok del 2 innehåller övningsuppgifter som täcker kapitlen 9-14 i faktaboken Ellära 2.0 Pro. Övningsuppgifterna befäster kunskaper och färdigheter att beräkna elektriska och magnetiska fält, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, elkvalitet samt kontroll och felsökning. Övningsboken kan användas fristående med faktaboken eller ingå i vårt koncept med mätövningsbok och laborationsutrustning från Sven Spiegelberg AB. Konceptet belyser inte bara grundläggande ellära utan även belastningarnas inverkan på elnätet, elkvalitet, elsystemets uppbyggnad och kontroll och felsökning. Den breddade synen på ellära i gymnasiekurserna gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

ISBN 978-91-986480-3-4

Ellära 2.0 Övningsbok Del 2

Image

Komvuxpaket 15 % rabatt

Vi har satt ihop ett bokpaket för elever på komvux och avtalskunder som ska uppgradera till 2.0. Det innehåller Ellära 2.0 Faktabok, Ellära 2.0 Övningsbok Del 1 och Ellära 2.0 Övningsbok Del 2.

ISBN 986480-1-0

Ellära Faktabok

Slutsåld och resätts av Ellära 2.0 och ersätts av Ellära 2.0

Boken Ellära är tidigare utgiven på Liber 2012 och skriven för praktisk yrkesutbildning av elyrkesmän inom gymnasiet och komvux. Den ersätts nu av Ellära 2.0 pro faktabok.

Jämförelse av Ellära faktabok från 2012 och Ellära 2.0 Pro från 2021 på 9 minuter.

Ellära faktabok

Ellära faktabok

Ellära Övningsbok Del 1

Slutsåld och resätts av Ellära 2.0

Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära, publicerad på Liber AB år 2012 (ISBN 47-08543-9). Jag har ett mindre antal övningsböcker kvar som kan beställas direkt från mig via mail, men inte via beställningssidan, se kontakt. Boken ersätts nu av Ellära 2,0 Övningsbok del 1 som med viss anpassning kan användas även till den äldre faktaboken.

ellara-1.jpg

Ellära Övningsbok Del 2

Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken som publicerades på Liber AB år 2012 (ISBN 47-08543-9). Boken ersätts nu av Ellära 2,0 Övningsbok del 2 som med viss anpassning kan användas även till den äldre faktaboken.

ellara-2.jpg

Ellära mätövningar Del 1 och 2

Bra mätövningarna är ett det viktigaste verktyget för att träna färdigheter och bygga kompetens. Praktiska mätövningar och felsökning av kretsar utvecklar yrkeskompetens som teoretiska studier inte kan åstadkomma. Våra mätövningarna baseras på en modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB.

 Är ni befintlig kund eller intresserad av att utvärdera mätövningarna kan ni skapa ett konto på  här på Spiegelberg Förlag unde fliken lärarsidor. Då får ni tillgång till de senaste versionerna  av mätövningsböckerna i PDF format. 


Mätövningar 2.0 Del 1 innehåller mätningar av de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans, effekt och en första introduktion till elsystemets uppbyggnad och hur spänningen delar upp sig och hur strömmen förgrenar sig. Övningarna i del 1 kan med fördel integreras med de gemensamma kurserna i årskurs 1. 

För mer information och innehållsförteckning


Mätövningar 2.0 Del 2 hjälper eleverna att nå målen i kursen "Praktisk ellära". Den innehåller mätövningar som visar hur reaktiva- och olinjära laster påverkar elnätet och ger en bakgrund till begreppen i bestämmelser och standard. En viktig målsättning är att ge eleverna förutsättningar att tolka manualerna till Installationstestarna. Vi rekommenderar att ni knyter undervisningen till övriga kurser på utbildningen. Några exempel på övningar är:

För mer information och innehållsförteckning

Mer information om hårdvaran till mätövningarna fins på www.ellara.se

 

Search