Välkommen till Spiegelberg Förlag

Undervisar ni i ellära och har frågor om metodik och pedagogik eller mätövningar så ring mig (Se kontakt)

Ett unikt utbildningskoncept för Ellära

Vi har utvecklat ett unikt utbildningskoncept för ellära med faktabok, övningsböcker och mätövningar. Konceptet lämpar sig väl för både fortbildning inom industrin och för gymnasiekurserna "Praktisk Ellära", "Ellära 1 och 2".

Beställning av övningsböcker kan ske här eller på Läromedias hemsida. Beställning av faktaböcker görs hos Liber AB eller nätbokhandlare. Information om konceptet finns på Ellära.se.

För beställningar och förfrågningar om labbutrustning kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-747 18 50. Mer information

koncept.png

Ellära Faktabok

Boken Ellära är skriven för praktisk yrkesutbildning av elyrkesmän inom gymnasiet och komvux. Den lämpar sig även för grupper inom industrin som behöver fortbildning inom grundläggande ellära och elsystemets uppbyggnad. Den ger teoretiska kunskaper om elektriska principer och hur lasterna påverkar elnätet. Boken ingår i ett koncept med övningsböcker och mätövningar som utförs på en modell av ett lågspänningsnät se https://ellara.se/. Läromedlet täcker de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner. Den täcker också begreppet elkvalitet som ingår i andra kurser på El och Energiprogrammet. 

lasprov ikon LT2Mer information

Nästa generation, Ellära 2.0 Faktabok

Ellära faktabok publicerades på Liber AB 2012. Under de åtta år som gått har jag samlat på mig erfarenheter för att göra nästa generation av läromedlen. Ellära 2.0 kommer att få en ännu tydligare koppling till elbranschen och övriga kurser på el och energiprogrammet. Planerad utgivning är agusti 2020. Ellära 2.0 Faktabok kommer att publiceras på Spiegelberg Förlag.

Ellära faktabok

Ellära faktabok

Ellära Övningsbok Del 1

Ellära Övningsbok del 1 hjälper eleverna befästa sina kunskaper om grundläggande elektriska principer och att nå målen i ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära, publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Boken innehåller frågor, beräkningsuppgifter och påståenden som ska värderas. Övningsuppgifterna i Ellära övningsbok del 1 täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och behandlar grundläggande begrepp som spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling.

Mer information

Ellära Övningsbok Del 2

Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken från Liber AB (ISBN 47-08543-9). Den hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Övningsboken innehåller frågor på elektromagnetism, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, och elkvalitet. Boken ingår i ett koncept med faktabok, mätövningar och laborationsutrustning från Ellära.se. Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

Ellära mätövningar Del 1 och 2

Mätövningarna ger färdighetsträning och bygger kompetens. Mätövningarna baseras på en modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB och som marknadsförs via www.ellära.se.

Mätövningar Del 1 innehåller mätningar av de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans, effekt och en första introduktion till elsystemets uppbyggnad och serie-parallellkoppling. Övningarna i del 1 kan med fördel integreras med de gemensamma kurserna i årskurs 1.

Mätövningar Del 2 hjälper eleverna att nå målen i kursen "Praktisk ellära". Den innehåller mätövningar som visar hur reaktiva- och olinjära laster påverkar elnätet och ger en bakgrund till begreppen i bestämmelserna. Vi rekommenderar att ni knyter undervisningen till övriga kurser på utbildningen. Några exempel på övningar är:

  • Reaktiva- och olinjära lasters inverkan på elnätet
  • Grundläggande trefaskopplingar
  • Felsökning i trefasnät
  • Beröringsspänning vid olika jordsystem.
  • Hur vagabonderande strömmarna skapas.
  • Mätning av elkvalitet

Mätövningarna testas och vidareutvecklas i samarbete med våra befintliga kunder.  Är ni befintlig kund eller intresserad av att utvärdera mätövningarna kan ni skapa ett konto på www.ellära.se. Då får ni tillgång till de senaste versionerna i PDF format.