Ellära 2.0 Pro

Målsättning för den nya generationen ellära har varit att höja blicken och få en målbild som stämmer med elbranschens framtida kompetensbehov. Genom att studera manualer från de i elbranschen vanligaste instrumenten, har de begrepp och principer som bör behandlas kunnat konkretiseras. Genom att lägga grunden för systemförståelse, grundläggande elektriska begrepp och principer samt hur olika lasters påverkar elnätet, ges förutsättningar att tolka manualer och mätvärden.

 

För er som tidigare arbetat med min Ellära som publiserades på Liber 2012, har jag satt ihop en video som beskriver några av nyheterna i Ellära 2.0 Pro.

Image