Ellära 2.0 Pro Faktabok

Ellära 2.0 Pro vänder sig till blivande installations-, service och industrielektriker samt automationstekniker som kommer att arbeta med starkströmsinstallationer. Målet är att ge en teoretisk bakgrund till anläggningskontroll och felsökning av starkströmsanläggningar. Vi lägger grunden för systemförståelse, grundläggande elektriska begrepp och principer samt hur olika lasters påverkar elnätet. Det ger förutsättningar att tolka manualer och mätvärden från de i elbranschen vanligaste instrumenten och installationstestarna. Boken täcker kursen Praktisk ellära, Ellära 1 och 2. Kapitlen trefas, jordsystem, elkvalitet och kontroll och felsökning ger en nära koppling till övriga ämnen på El och energiprogrammet.

ISBN 978-91-986480-0-3

En videogenomgång av samtliga kapitel i Ellära 2.0 Pro faktabok från 2021 8 minuter.

Image

En videojämförelse mellan Ellära faktabok 2012 och Ellära 2.0 Pro faktabok 2021, 9 minuter.

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 1

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 1 innehåller övningsuppgifter till kapitel 1-8
i faktaboken ”Ellära 2.0 pro”. Övningsboken kan användas fristående med faktaboken eller ingå i det koncept med faktabok, mätövningsböcker och mätövningar som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Del 1 belyser de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans, Ohms lag, effekt och energi samt serie,- parallel- och kombinerade kretsar. I kapitel 1 ges en introduktion till elnätets uppbyggnad och ellärans roll för olika yrkesgrupper. Kapitel 2 är en introduktion till arbetet med elsäkerhet. Del 1 kan med fördel läsas tidigt i utbildningen och integreras med de programgemensamma kurserna på El och energiprogrammet. Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 2 innehåller övningar till kapitel 9-14 i faktaboken Ellära 2.0 Pro.

ISBN 978-91-986480-2-7

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 2

Ellära 2.0 Pro Övningsbok del 2 innehåller övningsuppgifter som täcker kapitlen 9-14 i faktaboken Ellära 2.0 Pro. Övningsuppgifterna befäster kunskaper och färdigheter att beräkna elektriska och magnetiska fält, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, elkvalitet samt kontroll och felsökning. Övningsboken kan användas fristående med faktaboken eller ingå i vårt koncept med mätövningsbok och laborationsutrustning från Sven Spiegelberg AB. Konceptet belyser inte bara grundläggande ellära utan även belastningarnas inverkan på elnätet, elkvalitet, elsystemets uppbyggnad och kontroll och felsökning. Den breddade synen på ellära i gymnasiekurserna gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag. 

ISBN 978-91-986480-3-4

Ellära 2.0 mätövningar

Mätövningar är viktiga för att utveckla kunskaper till färdigheter och kompetens.
Övningarna är baserade på den modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Mer information om mätövningarna fins på www.ellära.se.


Boken ”Ellära 2.0 Mätövningar Del 1” innehåller praktiska mätövningar där eleverna får träna färdigheter att mäta storheter i ett lågspänningsnät och utveckla kompetens att analysera kretsar. De mäter de grundläggande elektriska begrepp spänning, ström, resistan, effekt, analyserar spänningsdelning och strömgrening. Samtidigt får de en överblick av lågspänningsnätets ubyggnad. Boken lämpar sig för att integrera med de gemensamma kurserna på El- och energiprogrammet. Den utgör en bra grund för att eleverna senare ska klara kursen "Praktisk ellära". Innehållsförteckning ger en bild av vilka mätövningar som boken byggs upp av.

Se innehållsförteckning

Boken "Ellära 2.0 mätövningar del 2" baseras också på den modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Övningarna inriktar sig på att ge färdigheter att mäta och kompetens att analysera nätåterverkan från reaktiva- och olinjära laster, samt hur jordsystemet påverkas. Målsättningen är att eleverna ska kunna förstå de flesta funktionerna i installationstestarna. Vilket gör att mätövningarna väl uppfyller både skolverkets krav i kursen "Praktisk ellära" och branschen förväntningar. Inehållsförteckningen ger en bild av mätövningarna se nedan.

Se innehållsförteckning

Mätövningarna utvecklas kontinuerligt med nya versioner. Befintliga kunder eller ni som vill utvärdera utrustning och mätövningarna kan ansöka om ett konto på här på Lärarsidorna. Där fins mätövningsböckerna tillgängligt som PDF. Kontakta Sven Spiegelberg för att  få en demonstration av konceptet och mätövningar via Zoom. 

kontaktinformation.

matovningar-del-1-sid-1-200.jpg
Image
Image
Image

Search